Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται η παράταση της θητείας των Υπεύθυνων Τομέων και του Υποδιευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου Σάμου έως τη λήξη του διδακτικού έτους, 30-06-2018 για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19/20

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σάμου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού από αναδρομικό διορισμό

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 μετά από αναδρομικό διορισμό σύμφωνα με την   υπ’ αριθμ. 179686/Ε2/24-10-2017 (ΦΕΚ 1171/τ’Γ/23-11-2017) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αναδρομικό διορισμό από 23-08-2010)

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σάμου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα: Απόφαση, Απόφαση 2

Πρόσληψη Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Σχολικού Έτους 2017-2018

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικού σε σχολικές μονάδες

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την ανάκληση διάθεση της εκπαιδευτικού ΠΕ06 από της 11-12-2017.

Συνημμένα: Απόφαση