Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της Θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς  που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Σάμου να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Σάμου από Πέμπτη 21/09/2017 μέχρι και Τετάρτη 27/09/2017 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου. 

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση για για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του  ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από Τρίτη 19/09/2017 έως και Πέμπτη 20/09/2017 και ώρα 13.00 μμ.

   Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.

Συνημμένα: Πρόσκληση ΑίτησηΕγκύκλιος, Νόμος 4473/2017Υπεύθυνη Δήλωση,Υπουργική Απόφαση

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνοι Τομέων ΕΚ της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017-2018 - Α' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα: Απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ήταν τοποθετημένοι
μέχρι την ανακοίνωση των νέων τοποθετήσεων τους.

Από την ΔΔΕ Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων ΕΚ της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Εγκύκλιος, ΟδηγίεςΦΕΚ, Υπεύθυνη Δήλωση, Αίτηση Υποδιευθυντή, Αίτηση Υπ. Τομέα

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν ΔΔΕ Σάμου με την υπ' αριθμ. 130003/Ε2/31-07-2017
(ΑΔΑ: ΩΣ614653ΠΣ-2ΡΥ)-(ΦΕΚ 797/21-8-2017) Υ.Α για το σχολικό έτος 2017-2018.


Συνημμένα: Απόφαση