Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2017-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση (3 άτομα) με διάθεση της Ομάδας Φυσικής Αγωγή της ΔΔΕ Σάμου, από Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 14.00μμ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντη στο ΕΕΕΕΚ Ικαρίας και ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στον τελικό πίνακα υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου Ικαρίας και του ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 02/08/2017 έως και 04/08/2017 και ώρα 14μμ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση-Δήλωση προτίμησης

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου.

Καλούνται οι Διευθυντές/-ντριες που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Σάμου την Τρίτη 01-08-2017 και ώρα 11:00.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών του ΠΥΣΔΕ Σάμου και αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ-Συμβούλιο Επιλογής ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές/-ντριες να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Σάμου, με ενιαία σειρά, αποκλειστικά την Τρίτη, 25-07-2017 μέχρι τις 14.00 μ.μ.:

 · αυτοπροσώπως ή
 · με FAX (22730 81356) ή
· ηλεκτρονικά (mail@dide.sam.sch.gr).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το έγγραφο Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 παροχής διευκρινίσεων του ΥΠ.Π.ΕΘ.:
«1. Ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί. Υποψήφιος διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Συνεπώς δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης καθώς και της πιθανής δεύτερης ειδικότητας ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή.
2. Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος διευθυντής το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή Ε.Κ., ελέγχεται με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος σχολικού έτους».

Συνημμένα: Απόφαση-Πίνακας μοριοδότησης, Αίτηση υποψηφίων
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ο τελικός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1890/Β/2017), άρθρο 12, § (ε).

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου από σήμερα Τετάρτη 19-07-2017 έως την Παρασκευή 21-07-2017.Συνημμένα: Απόφαση, Τελικός Αξιολογικός Πίνακας

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Αποφαση

Απόφαση Τοποθέτησης Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμο

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Η Διεύθυνση Σάμου ανακοινώνει τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.Οι υποψήφιοι που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης αντικειμενικών μορίων στο ΠΥΣΔΕ Σάμου.

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15 μμ, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.


Συνημμένα: Πίνακας μορίων

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση) εώς την Δευτέρα 12-06-2017 και ώρα 13 μμ.

Δεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.

Διευκρίνηση: Οι εκπ/κοί σε διάθεση, οι εκπ/κοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα προσκληθούν στη συνέχεια και η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00π.μ.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση-δήλωση τοποθέτησης, Πίνακας κενών οργανικών θέσεων 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4473/2017 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών των Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Σάμου.
        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από Πέμπτη 01/06/2017 έως και Τρίτη 06/06/2017 και ώρα 15.00 μμ.
   Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.


Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση, Εγκύκλιος, Νόμος 4473/2017, Υπεύθυνη Δήλωση,Υπουργική Απόφαση

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από σήμερα Παρασκευή 26 Μαίου μέχρι τη Τρίτη  30 Μαίου 2017 και ώρα 12.00.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων, Αίτηση Δήλωσης Υπεραριθμίας

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ 2016-2017

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μεταθέσεων:

·                                 Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις στη διεύθυνση και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ.
·                                 Από 27-03-2017 και μετά δε θα υπάρχει δυνατότητα στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρημένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου

Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Πρόεδρος: Ταμπαχανιώτης Δημήτριοσ, ΠΕ09, Διευθυντής Δ.Ε. Σάμου
2. Αντιπρόεδρος: Δεμερτζή Ελπινικη, ΠΕ04.01, Εκπαιδευτικός ΓΕΛ Σάμου
3. Μέλος: Κόντη Ευτυχία, ΠΕ06, Εκπαιδευτικός ΓΕΛ Σάμου 
4. Αιρετό ΜέλοςΒογιατζής Δημήτριος, ΠΕ11, Εκπαιδευτικός της ΔΙΔΕ Σάμου
5. Αιρετό Μέλος:  Ξύδη Μαρία, ΠΕ6, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Σάμου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :

1. Μιχαλούδη Ελπινίκη, ΠΕ09, Διευθύντρια Εσπερινό ΕΠΑΛ Σάμου
2. Μαυρίδης Δήμος, ΠΕ02, Διευθυντής ΓΕΛ Ευδήλου
3. Χατζηιωαννίδου Πάτρα, ΠΕ04.04, Εκπαιδευτικός του ΓΕΛ Σάμου
4. Τσεσμελής Ευάγγελος, ΠΕ17.03, Διευθυντής του ΕΠΑΛ Σάμου
5. Δάμαλος Χρήστος, ΠΕ20, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Ευδήλου

Γραμματεία:
Γραμματέας: Πρασσά Δήμητρα, ΠΕ07
Αναπληρώτρια: Τσόπελα Δέσποινα, ΠΕ02 
Τηλέφωνο: 22730-21341 

Συνημμένα: Απόφαση Συγκρότησης Συμβουλίου