Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ 2016-2017

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μεταθέσεων:

·                                 Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις στη διεύθυνση και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ.
·                                 Από 27-03-2017 και μετά δε θα υπάρχει δυνατότητα στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρημένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου

Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Πρόεδρος: Ταμπαχανιώτης Δημήτριοσ, ΠΕ09, Διευθυντής Δ.Ε. Σάμου
2. Αντιπρόεδρος: Δεμερτζή Ελπινικη, ΠΕ04.01, Εκπαιδευτικός ΓΕΛ Σάμου
3. Μέλος: Κόντη Ευτυχία, ΠΕ06, Εκπαιδευτικός ΓΕΛ Σάμου 
4. Αιρετό ΜέλοςΒογιατζής Δημήτριος, ΠΕ11, Εκπαιδευτικός της ΔΙΔΕ Σάμου
5. Αιρετό Μέλος:  Ξύδη Μαρία, ΠΕ6, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Σάμου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :

1. Μιχαλούδη Ελπινίκη, ΠΕ09, Διευθύντρια Εσπερινό ΕΠΑΛ Σάμου
2. Μαυρίδης Δήμος, ΠΕ02, Διευθυντής ΓΕΛ Ευδήλου
3. Χατζηιωαννίδου Πάτρα, ΠΕ04.04, Εκπαιδευτικός του ΓΕΛ Σάμου
4. Τσεσμελής Ευάγγελος, ΠΕ17.03, Διευθυντής του ΕΠΑΛ Σάμου
5. Δάμαλος Χρήστος, ΠΕ20, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Ευδήλου

Γραμματεία:
Γραμματέας: Πρασσά Δήμητρα, ΠΕ07
Αναπληρώτρια: Τσόπελα Δέσποινα, ΠΕ02 
Τηλέφωνο: 22730-21341 

Συνημμένα: Απόφαση Συγκρότησης Συμβουλίου